Jméno růže


K velkolepému představení Jméno růže, které již brzy uvede na svém jevišti Městské divadlo Brno jsme připravili projekci Draka, která se představuje halucinaci drogou opojeného mnicha Adsona. Práce na animaci byly náročné, protože vyžadovaly vytvoření modelu draka, jeho otexturování v programu BodyPaint 3D. Následně bylo nutné draka doplnit o klouby, které umožňují modelu se realisticky pohybovat. Celek potom bylo nutné animovat. Práce na modelu probíhaly v programu Cinema 4D a efekty v Apple Motion.