Legendy Nížin videoklip


23. 8. 2010 | Proběhlo natáčení další části videoklipu k připravovanému filmu Legendy Nížin. Premiéra tohoto pilotu je ohlášena na polovinu prosince 2010.

Legendy nížin jsou naším dlouhodobým záměrem - natočit celovečerní film v nezávislé produkci za poměrně nízké náklady v kolektivu našich sympatických a talentovaných kolegů herců, řemeslníků, osvětlovačů, zvukařů.

Je to příběh o setkání šesti lidí z různých končin Evropy v mezidobí po rozpadu Západořímské říše a příchodem Slovanů na naše území. Ačkoli je děj přesně datován, historický kontext zde nehraje dějotvornou úlohu.

Šestice hrdinů putuje krajinou nížin k pevnosti Paštar, aby zde osvobodila zotročené obyvatele okolních osad a přišla na kloub záhadě "stárnoucích dětí". Obrazy malebné krajiny jsou doplněny decentními vizuálními efekty. Jeden ze skupinky, seveřan Aan, vlastní zvláštní plavidlo vytesané ze dřeva Noemovy archy a obdařené schopností létat.