in


Samotná produkce, resp. natáčení, je po všech stránkách náročný a nákladný proces. Z těchto důvodů také zabírá nejkatší úsek z celkové práce na projektu.

Filmařský team stavíme podle potřeb a charakteru práce, stejně jako použitou techniku. Pokud nemá zadavatel vyšší nároky, točíme už několik let standardně v kvalitě Full HD, i když je produktem např. záznamové DVD.

Do procesu natáčení počítáme také 3D animaci, protože i zde nastavujeme kameru a světla, i když vše probíhá virtuálně.