PŘÍPRAVA PRODUKCE


Prvním krokem naší pracovní metody je promyšlený scénář jehož technickou část doplňuje podrobný ilustrovaný storyboard. Při jeho tvorbě dochází k definování celkové designové koncepce a vzhledu klipu. V případě složitějších projektů provází přípravu i předprodukční testy efektů a potřebných technologií.

Nedílnou součástí přípravy je casting a výběr lokalit. O konečném obsazení snímku by měl rozhodnout tvůrčí team, ačkoli si toto právo často neprávem přisuzuje investo, ačkoli za konečný výsledek odpovídá právě realizační team.