out


Každá práce vede k určitému cíli, pro dosažení tohoto pomyslného bodu je nutné po celou dobu práce věnovat projektu plnou pozornost a maximální nasazení. Úsilí, které celou práci provází se nejvýrazněji a nejvýmluvněji projeví v jejím výsledku. V našem případě je to DVD autoring, příprava pro vysílaní (broadcasting) či firemní prezentace prezentace.

V případě komerčních projektů bývá výstup připraven pro různá média, od HD videa po internetovou prezentaci či mobilní aplikace.